Informatiebeveiliging:

VLAIO Cybersecurity verbetertraject

De Vlaamse Regering en het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) investeren in cybersecurity bij KMO’s en maatwerkbedrijven. Dat is nodig omdat KMO’s en maatwerkbedrijven door een overvloed aan cyberaanvallen worden geteisterd. 60% van de cyberaanvallen zijn op KMO’s gericht. De vooruitzichten zien er bovendien niet rooskleurig uit!

Omdat de directe en indirecte schade van een cyberaanval niet te overzien is, investeert de Vlaamse Regering per jaar daarom 4 miljoen euro. Met dit budget wordt naast onderzoek, opleiding op cybersecurity verbetertrajecten bij KMO’s en maatwerkbedrijven ingezet. Deze moeten de weerbaarheid van KMO’s en maatwerkbedrijven verbeteren.

Coalitions werd samen met Cronos Public Services als partner geselecteerd en kan vanaf 2021 tot 40 KMO’s via deze gesubsidieerde verbetertrajecten begeleiden. Hierin wordt door VLAIO 50% van de totale kostprijs gesubsidieerd.

Het cybersecurity verbetertraject

Onze cybersecurity verbetertrajecten.

Om uw bedrijf te ondersteunen in een betere cybersecurity bieden we drie verbetertrajecten aan:

 1. Plus: dit pakket bestaat uit een analyse, de opmaak van een actieplan en begeleiding en advies op maat bij het oplossen van veiligheidsproblemen. Meer info over dit traject vind je aansluitend.
 2. Medium: we doen ook hier een analyse, stellen even goed een actieplan op, maar ons advies en oplossingen beperken zich slechts tot een aantal van de benoemde actiepunten. Meer info kan je downloaden via de button op deze website.
 3. Start: we ondersteunen jouw bedrijf strategisch door middel van een analyse en de opmaak van het actieplan. De verdere uitvoering van dit plan valt niet binnen de scope van dit traject. Meer info kan je downloaden via de button op deze website.

Voorbeeld van het Plustraject:

Het cybersecuritytraject bestaat uit 3 stappen: een grondige analyse, de opmaak van een actieplan en een implementatie rond de kritisches risico’s.

Stap 1: Analyse van de huidige weerbaarheid en maturiteit van de KMO of het maatwerkbedrijf

Aan de hand van een penetratietest en interviews/workshops met stakeholders worden kwetsbaarheden en risico’s in kaart gebracht.

Stap 2: Opmaak actieplan

Er wordt een actieplan opgemaakt waarbij de technische en organisatorische kwetsbaarheden en risico’s worden in uitdagingen en prioriteiten op korte en middellange termijn worden vertaald.

Stap 3: Implementatie

Tot slot wordt de cybersecurity-maturiteit van de KMO of het maatwerkbedrijf opgekrikt. Uw bedrijf wordt geadviseerd en ondersteund in verschillende cybersecurityaspecten en -domeinen. Dit steeds op maat van uw bedrijf. Binnen dit aanbod kan rond 3 van volgende 9 domeinen gewerkt worden (zie verder).

Voorbij de analyse: het aanpakken van bestaande risico’s en kwetsbaarheden

Na een grondige analyse zetten we in op het verbeteren van de huidige situatie binnen uw bedrijf. Samen met u werken we rond volgende acties:

 • De basis die bij elk bedrijf belangrijk is:
  • Opmaak van een cybersecurity beleid
  • Implementatie van een incident management proces
  • Bewustmaking van medewerkers
 • 3 focustrajecten in technische domeinen die voor uw bedrijf belangrijk zijn (afgaand op de hoogste prioriteiten vastgesteld tijdens de analyse)

Omdat de weerbaarheid van uw bedrijf pas echt wordt verbeterd wanneer de nodige acties zijn ondernomen worden in dit pakket 21 (van de in totaal 36) dagen gereserveerd voor de implementatie. Onze cybersecurity experts gaan met en binnen uw bedrijf hands-on aan het werk om de situatie te verbeteren.

9 focustrajecten

De 9 focustrajecten waar na de analysefase 3 opties uit kunnen gekozen worden:

 • Asset management
 • Logische toegangscontrole
 • Netwerkbeveiliging
 • Endpoint protection
 • Veilig ontwikkelen
 • Back up management
 • Microsoft suite security (O365 / Azure)
 • Awareness
 • Governance

Naast het Plustraject vind je meer informatie over het Medium- en Starttraject in de infopaper die je kan downloaden op deze pagina.

Partnership met VLAIO: samen bouwen aan je #digitaletoekomst

De cyberveiligheid in bedrijven verhogen, dat is het doel van de Vlaamse overheid. Daarom heeft Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) 9 dienstverleners geselecteerd om KMO’s en maatwerkbedrijven hierin te adviseren en begeleiden met elk hun eigen aanpak en expertise. Coalitions is daar samen met Cronos Public Services één van. De 9 cybersecurity verbetertrajecten vind je op www.vlaio.be. Deze maken deel uit van het Vlaams beleidsplan cybersecurity.

Meer info over het beleidsplan vind je hier:
https://www.digitaletoekomst.be/nl/cyber-security/aan-de-slag/dit-betekent-het-vlaams-beleidsplan-cybersecurity-voor-jouw-bedrijf

Download onze infopager en ontdek het aanbod in detail!